Auto varuosad. Säästa aega ja raha.
Vaata müügikuulutusi või saada varuosapäring.

Kasutustingimused

Kehtivad alates 01.07.2009.

Portaali kasutamiseks peate nõustuma kõikide alljärgnevate tingimustega; portaali kasutamine mistahes kujul või viisil tähendab, et olete nende tingimustega nõustunud.

 • 1. Mõisted
  • 1.1. Portaal – sõidukite varuosade müügi ja hinnavõrdluse portaal Internetis (www.autmo.com, www.autmo.ee, www.autmo.fi).
  • 1.2. Haldaja – Varuosa24 OÜ.
  • 1.3. Kasutaja – Portaali kasutav isik, koos Haldajaga Pool.
 • 2. Portaali haldaja õigused ja kohustused
  • Kohustused:
  • 2.1. Aidata Kasutajatel leida mugavaimal ja kiireimal viisil neile vajalik info oma sõidukite hooldamiseks ja remondiks.
  • 2.2. Pidevalt parendada ja uuendada Portaali.
  • 2.3. Tagama Portaali töökindluse 99% ajast, sh tegema kõik selleks, et ilmnenud tõrge, viga, häire vms saaks kõrvaldatud kiireima mõistliku aja jooksul.
  • Õigused:
  • 2.4. Eksitav, ebatäpne, aegunud või muul viisil üldtingimusi rikkunud info kustutada.
  • 2.5. Piirata või tühistada Kasutaja võimalusi Portaali kasutamiseks, kui Kasutaja on eelnevalt käesolevaid üldtingimusi rikkunud.
  • 2.6. Kustutada registreerunud Kasutajate kontod, mida ei ole kasutatud kauem, kui 3 aastat.
  • 2.7. Arvestades Portaali arengut, ühepoolselt muuta üldtingimusi ja hinnakirju, avalikustades kogu vastava info Portaalis.
 • 3. Kasutaja õigused ja kohustused
  • Kohustused:
  • 3.1. Kasutada Portaali ainult legaalsetel eesmärkidel ja korras, arvestades kõiki seadusi, õigusakte, kombeid ning head tava.
  • 3.2. Edastada Portaalis ainult täpset ja ajakohast informatsiooni, sh jooksvalt täpsustada (n kogus või hind) või kustutada aegunud info.
  • 3.3. Tagada, et tema poolt sisestatav info (sh, aga mitte ainult, failid, lingid, e-posti aadressid jms) ei sisalda viiruseid, teisi arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või häirivad Portaali või Portaali teisi Kasutajaid.
  • Õigused:
  • 3.4. Juhtida tähelepanu Portaali sisus olevatele ebatäpsustele ja taotleda vastava info täpsustamist.
 • 4. Autoriõigused
  • 4.1. Portaal ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Haldajale. Sealhulgas kuuluvad Haldajale autoriõigused Kasutajate poolt esitatud andmete ja sõnumite osas. Portaali sisu täiendades annab Kasutaja Haldajale tasuta üle kõik õigused vastava info osas.
 • 5. Privaatsus
  • 5.1. Portaali Haldaja kohustub igakülgselt austama kasutajate privaatsust, sealhulgas mitte avaldama Kasutajate andmeid kolmandatele isikutele.
  • 5.2. Kasutajal on õigus lisada oma kontaktandmeid erinevatesse postitusnimekirjadesse.
  • 5.3. Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma Portaali sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja salasõna mitte sattumast kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui registreerunud Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja salasõna Portaali kasutamiseks.
  • 5.4. Registreerunud Kasutaja peab Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.
 • 6. Üldtingimused
  • 6.1. Kasutajad sõlmivad ostu-müügi lepinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad ise nende vahel sõlmitud lepingute ja ostu-müügi tingimuste täitmise eest.
  • 6.2. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt sisestatud info õigsuse eest, sealhulgas müüdavate toodete kvaliteedi ega müüdavate toodete päritolu eest.
  • 6.3. Pooled vabanevad vastutusest, kui selle põhjustaja oli vääramatu jõud (force majeure).
  • 6.4. Kasutaja ja Haldaja vahelised vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.